Kahden lapsen hengen vaatineen Raahen rivitalopalon tutkinta valmistui – OTKES antaa neljä turvallisuussuositusta paloturvallisuuden parantamiseksi

Julkaistu 2.5.2017

Raahessa syttyi yöllä 13.9.2016 tulipalo neljän asunnon rivitalossa. Palon syttymishuoneistossa oli perheen isä ja kolme lasta, joista kaksi kuoli palossa. Rivitalon kaikki asunnot tuhoutuivat palossa. Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) antaa neljä turvallisuussuositusta paloturvallisuuden parantamiseksi, vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen torjumiseksi.

OTKES suosittaa, että Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT ry huolehtivat, että heidän toimialoihin liittyvät jäsenorganisaatiot saavat tietoonsa liesiin liittyvät turvallisuusongelmat ja pohtivat niihin sopivat ratkaisut. Hyvä päätös olisi, että vuokra- ja muihin asuntoihin ei enää asenneta turvattomia vanhanaikaisia liesiä. Liesissä tulee olla vähintään tahattoman päälle kytkeytymisen estävät kytkimet, mutta mielellään induktiotekniikka ja liesiturvalaite.

Palo syttyi vahingossa päälle kytkeytyneellä liedellä olleen kahvinkeittimen sytyttyä palamaan. Liedessä ei ollut vaarasta varoittavia tai palon sammuttavia turvalaitteita. Lieden liiallinen kuumeneminen unohduksen tai vahingossa päälle kytkeytymisen vuoksi ovat usein syynä rakennuspaloihin. Liedellä tai sen läheisyydessä on paloissa usein syttyvää sinne kuulumatonta materiaalia. Liesien turvastandardeissa ei juurikaan puututa poikkeuksellisen käytön aiheuttaman riskin estämiseen. Asuntoihin ei Suomessa myöskään vaadita automaattista sammutuslaitteistoa, joka tutkimusten mukaan on tehokas tapa estää palokuolemia.

OTKES suosittaa, että sisäministeriö huolehtii säädöksillä ja ohjeilla sekä eri sidosryhmien kanssa toteutettavalla turvallisuusviestinnällä siitä, että palovaroittimia asennetaan asuntoihin selvästi nykyistä minimivaatimusta enemmän. Palovaroitin tulee asentaa pääsääntöisesti kaikkiin asuinhuoneisiin ja poistumisreiteille.

Palovaroittimien toimintavarmuuteen ja niihin heräämiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Asunnon keittiössä olleessa palovaroittimessa ei ollut paristoa eikä toisen toiminnasta ole tietoa. Tutkimukset osoittavat, että lapset heräävät huonosti palovaroittimiin tai palon ääniin. Perheen isä oli päihtynyt, mikä tutkitusti myös heikentää palovaroittimen ääneen reagoimista. Päihtymys ilmeisesti vaikutti myös siihen, että lieden kytkeytyminen vahingossa päälle jäi havaitsematta. Alkoholin käyttö on Suomessa yleistä, eikä kaikkia siihen liittyviä riskejä tiedosteta.

OTKES suosittaa myös, että ympäristöministeriö täydentää pien- ja rivitalojen paloturvallisuusmääräyksiä siten, että uusiin ja muutoksen kohteena oleviin pien- ja rivitaloihin vaaditaan makuuhuoneisiin varatieksi kiinteillä avauskahvoilla varustettu kulkukelpoinen ikkuna.

Kiinteillä kahvoilla varustettu avattava ikkuna olisi helpottanut ratkaisevasti vanhempien lasten pelastautumista makuuhuoneesta. Rakentamismääräyksissä ei vaadita makuuhuoneisiin varatieksi sopivaa helposti avattavaa ikkunaa. Kiinteän ikkunan rikkominen on palotilanteessa erittäin vaikeaa, vaarallista ja hidasta, mikä todettiin myös viiden nuoren hengen vaatineessa Naantalin omakotitalopalon turvallisuustutkinnassa 2009.

Lisäksi OTKES suosittaa, että ympäristöministeriö täydentää paloturvallisuusmääräyksiä siten, että niissä käsitellään palon leviämisriskiä ulkokautta myös räystäiden ja katosten välityksellä.

Taloon oli kattoremontin yhteydessä rakennettu pitkä avoräystäs, jonka alta liekit ja palokaasut eivät päässeet purkautumaan poispäin rakennuksesta. Pitkä räystäs edisti palon leviämistä sivusuunnassa. Rakentamismääräyksissä ei ole tunnistettu pitkään räystääseen liittyvää palon leviämisriskiä.

OTKESin Youtube-video polttokokeista: https://www.youtube.com/watch?v=kxe8JjfH1Y4

Lisätiedot:
johtava tutkija Kai Valonen, puh. 0295 150 707, kai.valonen@om.fi (@KValonen, Twitter)viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, puh. 0295 150 714, sakari.lauriala@om.fi, (@SakariLauriala, Twitter)