Helsingin edustan ja ahtaiden kulkuväylien vesiliikenneturvallisuuteen kiinnitettävä huomiota

Julkaistu 1.6.2017

Purjevene ja Suomenlinnan lautta törmäsivät toisiinsa 2.9.2016 Helsingin Eteläsataman alueella. Onnettomuudessa purjeveneen miehistön jäsen loukkaantui lievästi ja purjevene vaurioitui. Vakavammilta seurauksilta vältyttiin täpärästi. Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) antaa kolme ja toistaa yhden turvallisuussuosituksen vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi ja vesiliikenneturvallisuuden parantamiseksi.

OTKES suosittaa, että Suomen matkustajalaivayhdistys ry kehottaa jäsenvarustamoitaan lisäämään yhteentörmäysriskin arvioinnin turvallisuusjohtamisjärjestelmiinsä vilkkaasti liikennöityjen alueiden osalta. Helsingin edustan vesiliikenne vilkastuu avovesikaudella. Ruuhkaisin liikennekausi ajoittuu kevään ja syksyn viikonloppuihin sekä kesäkuukausille, jolloin veneily- ja risteilyliikenne ovat vilkkaimmillaan. Huviveneiden ja kauppa-alusten välisiä vaaratilanteita tapahtuu Helsingin alueella usein tyypillisesti sisääntuloväylien kapeissa salmissa, väylien risteyksissä ja satama-alueilla.

Toiseksi OTKES suosittaa, että Liikennevirasto selvittää, miten informaatiota ahtaiksi määritellyistä kulkuväylistä, nopeusrajoituksista, ohittamis- ja kohtaamiskieltoalueista sekä muista vesialueiden erityispiirteistä voitaisiin tuottaa veneilijöille helposti jaettavissa olevaan muotoon.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa myös, että Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto selvittävät yhdessä, miten hyvää merimiestapaa ja -taitoa kuvaavaa informaatiota voitaisiin jakaa tehokkaammin veneilijöille.

Monissa läheltä piti -tilanteissa ja onnettomuuksissa on osatekijänä hyvän merimiestavan tai taidon puute. Veneilijöiden ja isompien alusten kohtaamisiin liittyy usein liian pienet turvamarginaalit, jotka johtavat lähilanteen syntymiseen. Väistötoimenpiteitä ei suoriteta ajoissa eikä riittävän selkeästi, kuten hyvä merimiestapa edellyttäisi. Räikeimmissä tapauksissa veneilijä ei ole väistänyt lainkaan, mikä on aiheuttanut todellisen vaaratilanteen isommalle alukselle, joka kykenee navigoimaan turvallisesti vain väyläalueella. Lähitilanteiden syntyyn saattaakin osaltaan vaikuttaa veneilijöiden puutteelliset tiedot ahtaista kulkuväylistä.

Lisäksi Onnettomuustutkintakeskus toistaa heinäkuun 2016 Saimaan venepalon suosituksen. OTKES suosittaa, että Liikenteen turvallisuusvirasto laatii menettelyn, jossa veneen rekisteröinnin yhteydessä uutta omistajaa opastetaan veneilyturvallisuudessa. Tämä voi olla esimerkiksi sähköinen linkki eri viranomaisten ylläpitämille internet-sivustoille tai muutoin annettu informaatio.

Positiivisena havaintona onnettomuuden tutkinnassa ilmeni, että purjeveneen miehistöllä oli pelastusliivit päällä onnettomuuden tapahtuessa. Vesilläliikkujia suositetaankin pitämään pelastusliivejä päällään veneiltäessä. Pelastusliivien käyttö on osa veneilyturvallisuutta ja oikein käytettynä ne voivat pelastaa ihmishenkiä.

Lisätiedot:
vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Risto Haimila, p. 0295 150 730
viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714