Ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden asumisturvallisuutta parannettava

Julkaistu 13.9.2016

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinta Tuusulassa 29.11.2015 tapahtuneesta ulkomaalaisten rakennusalan tilapäistyöntekijöiden majoitustilan tulipalosta on valmistunut. Rakennuksen saunaosastosta syttyneessä tulipalossa kuoli yksi ja loukkaantui yksi henkilö, 14 henkilöä pelastautui. Yhden asukkaan kuolemantapaus havaittiin vasta neljän vuorokauden kuluttua palosta tapahtumahetken henkilömäärän virhearviosta johtuen. Onnettomuustutkintakeskus antaa kolme suositusta turvallisuuden parantamiseksi ja vastaavien tapahtumien ennaltaehkäisemiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa ympäristöministeriötä kehittämään rakennusten valvontaa varten menettelytavat, joilla varmistetaan erilaisten rakennusten käyttötarkoituksen ajantasaiset tiedot.

Tulipalossa tuhoutunut rakennus ei ollut paloturvallisuudeltaan ja yleisiltä ominaisuuksiltaan soveltuva suuren joukon majoittamiseen. Muun muassa puutteelliset poistumisjärjestelyt, ahtaus, kiinteistön muutostyöt, sähköjärjestelmän maadoituksen puuttuminen ja omatoimiset sähköasennukset heikensivät turvallisuutta. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella ja pelastuslaitoksella ei ollut tarkkaa käsitystä vuonna 2013 suljetun kehitysvammaisten hoitokodin uudesta käyttötavasta, minkä johdosta sitä ei valvottu enää. Kiinteistön omistaja ei ollut ilmoittanut rakennuksen käyttötavan muutoksesta rakennusvalvontaan.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa työ- ja elinkeinoministeriötä sekä Rakennusteollisuus RT ry:tä kehittämään rakennusalan tilapäistyöntekijöiden asumisen tasoa ja turvallisuutta. Sekä kotimaisten että ulkomaisten yritysten työntekijöille järjestetty asuminen tulee saada työehtosopimuksessa esitetylle tasolle. Seuraavaan työehtosopimukseen tulee myös pyrkiä lisäämään asumisturvallisuutta varmistavia kohtia.

Tutkinnassa selvisi, että erityisesti Etelä-Suomessa asuu eri arvioiden mukaan kymmeniätuhansia ulkomaalaisia tilapäistyöntekijöitä, joista valtaosa asuu vaatimattomasti mahdollisimman halvalla. Asumista on järjestetty tiloihin - jopa teollisuushalleihin - jotka eivät ole asuinkäyttöä varten. Tuusulan tapauksessa rakennusalan yritys oli vuokrannut kiinteistön, tehnyt osittain omistajan luvalla muutostöitä rakennukseen ja majoittanut siihen suuren joukon rakennustyöntekijöitä. Rakennuksen omistaja ja vuokraaja eivät kantaneet vastuuta turvallisuudesta, vaan pallottelivat vastuuta toisilleen ja asukkaille.

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa sisäministeriötä, Pelastusopistoa ja Pelastuslaitosten kumppanuusverkostoa määrittämään yhtenäiset periaatteet ja ohjeet palavan rakennuksen henkilömäärän luotettavaan selvittämiseen ja siihen, millaisiin olosuhteisiin eri tilanteissa savusukelletaan.

Pelastustöiden aikana ei havaittu yhden asukkaan puuttumista pelastautuneiden joukosta. Henkilön puuttuminen havaittiin vasta neljän vuorokauden jälkeen palosta. Henkilöä ei havaittu siksi, että pelastautuneiden viranomaisille tapahtumahetkellä antama henkilömääräarvio ei ollut luotettava. Henkilön pelastaminen ei olisi ollut todennäköisesti kuitenkaan enää mahdollista, vaikka hänet olisi havaittu heti ja savusukellus toteutettu.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Kai Valonen, p. 0295 150 707
Viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714, sakari.lauriala@om.fi