Liikenne ja kaatumiset aiheuttavat eniten vakavia tapaturmia työikäisille – Alkoholiin liittyvät tapaukset rajattu pois

Julkaistu 22.9.2016

Onnettomuustutkintakeskuksen laaja ja historian ensimmäinen teematutkinta suomalaisen työikäisen 18–67-vuotiaan väestön vakavista tapaturmista on valmistunut. Vuodelta 2013 peräisin oleva tutkinta-aineisto koostuu 640 vakavasta tapaturmasta, joista 288 tapausta päätyi kuolemaan ja 352 vakavaan loukkaantumiseen. Alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät tapaukset on rajattu kokonaan pois.

- Tärkeän teematutkinnan yhden johtopäätöksen voi tiivistää ihmisen käyttäytymiseen ja arjen valintoihin. Mikäli saa säilytettyä hyvän ruumiin ja sielun voinnin, ei juopottele liikaa eikä ota turhia riskejä elämässä, välttää todennäköisimmin vakavan tapaturman, kiteyttää Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi

Eniten kuolemaan ja vakavaan loukkaantumiseen johtavia vakavia tapaturmia tapahtuu liikenteessä ja kaatumisissa. Tutkinta-aineiston liikenneonnettomuuksissa kuoli 86 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 65, kaatumiseen menehtyi 68 henkilöä ja loukkaantui vakavasti 212. Lisäksi esimerkiksi hukkumisia oli 38.

Vaikka alkoholionnettomuudet oli rajattu tutkinnasta pois, näkyi liikenneonnettomuuksissa suuri nopeus ja turvalaitteiden käyttämättömyys. Kaatumisissa tyypillinen tapaus oli toimintakyvyltään alentunut, yli 58-vuotias henkilö, joka kaatui kotonaan tai hoitolaitoksessa loukaten päänsä tai reisiluunsa ollessaan yksin. Kaatumistapauksiin ei liittynyt riskikäyttäytymistä.

- Tutkintamme käsittelee vakavia tapaturmia paleltumisista lasketteluonnettomuuksiin ja ampiaisen pistoista tulipaloihin. Huolestuttavana ilmiönä aineistosta löytyi esimerkiksi kuolemaan johtaneiden tukehtumistapaturmien paljous hoitolaitoksissa. Vapaa-ajan harrastuksissa erottuvat veteen liittyvä toiminta, ilmailu, laskettelu, moottoriurheilu ja ratsastus, kertoo johtava tutkija Kai Valonen.

Onnettomuustutkintakeskus antaa neljä suositusta turvallisuuden parantamiseksi, vakavien tapaturmien ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Tilastokeskusta suositetaan kehittämään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa menettelyt, joilla kerätään ja julkaistaan tapaturmien ennaltaehkäisyssä tarvittavat tiedot. Tarkemmalla tapahtumatietojen käsittelyllä voitaisiin tukea lainsäätäjän ja eri yhteisöjen toimia onnettomuuksien ehkäisemiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeriötä suositetaan sisällyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin kodin turvallisuuden tarkistuksen. Kotikäyntejä tekevillä, läheisillä ja asukkailla pitää olla käytettävissään keskeiset tapaturmatyypit kattava yksinkertainen ja helposti löydettävissä oleva tarkistuslista. Suositus on tarkoituksenmukaista ottaa huomioon tulevia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia tehtäessä.

Sosiaali- ja terveysministeriötä suositetaan myös sisällyttämään kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja hoitolaitosten henkilöstön koulutukseen ja ohjeistukseen tukehtumisriskissä olevien potilaiden tunnistamisen sekä sen, miten otetaan huomioon ruuan laatuun ja riittävään valvontaan liittyvät ennaltaehkäisevät toimet. Erityisesti hoitolaitoksien henkilökunnalla tulee olla valmius vierasesineen poistamiseen.

Lisäksi Suomen urheilun eettistä keskusta SUEK ry:tä suositetaan ottamaan tehtäväkseen urheilun ja liikunnan turvallisuuden kehittämisen ja valmistelemaan kaikille lajeille sopivat hyvät toimintamallit lajikohtaisen turvallisuustiedon välittämiseen ja turvallisuuden kehittämiseen.

Lisätiedot:
Johtava tutkija Kai Valonen, p. 0295 150 707
Viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714