Puolustusvoimissa edistettävä hyvien käytäntöjen jakamista

Julkaistu 24.8.2016

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että puolustusvoimat kehittää ammuntojen riskianalyysejä sekä menettelyjä, joilla tietoa hyvistä ja huonoista käytännöistä saadaan jaettua. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan myös puolustusvoimien ja puolustusvoimien ulkopuolisten toimijoiden välisestä yhteistyöstä tulee sopia paremmin.

Suositukset perustuvat tutkintaan, jossa tarkasteltiin varusmiehen kuolemaan Hangon Syndalenissa johtanutta onnettomuutta. Merisotakoulun reserviupseerikurssin oppilas ampui vahingossa toista varusmiestä pimeällä toteutetussa taisteluammunnassa joulukuussa 2015.

Onnettomuus tapahtui, kun upseerioppilas erehtyi luulemaan taistelutoveriaan maaliksi. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnassa kävi ilmi, että taistelijan kypärän kiiluvalo muistutti pienestä kulmasta ja valonvahvistimen läpi katsoen erehdyttävästi heijasteaineella merkittyä maalilaitetta.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tämä pimeätaisteluammunta oli liian vaativa sitä ampuneelle joukolle, jolla oli ollut vain vähän suoraan ammuntaan valmentavaa koulutusta. Ammunnassa käytettiin valonvahvistinta, jonka käytöstä joukolle ei ollut ehtinyt kehittyä rutiinia, ja maalien sijoittelu ohjasi ampujan partion tulen vaarallisesti oikealle kohti uhrin partiota.

Puolustusvoimien ammunnat suunnitellaan ja toteutetaan ampumakäskyllä, jonka osana on turvallisuuden parantamiseen tarkoitettu riskianalyysi. Tutkinnassa ilmeni, että menetelmä on liian karkea, jotta sillä tavoitettaisiin kyseisen ammunnan erityispiirteet, olosuhteet ja esimerkiksi ampuvan joukon osaaminen.

Ammuntoja ohjaa runsas määrä varomääräyksiä ja muita asiakirjoja. Vaikka ohjeistus on tarkka, tilaa jää erilaisille toimintatavoille ja soveltamiselle. Tavat vaihtelevat joukko-osastoittain. Eroja oli maalien, taistelijoiden ja ampumasektorien merkintätavoissa, ammunnan valvontatavoissa sekä siinä, millaisia ammuntoja millainenkin joukko ampuu. Järjestelmällinen tiedonvaihto erityisesti vaaraa aiheuttavista toiminnoista olisi puolustusvoimien sisällä hyödyllistä.

Syndalenin onnettomuudessa uhri sai osaavaa apua nopeasti. Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan puolustusvoimien tulee silti kehittää jatkuva menettely, jossa harjoitusalueiden ja varuskuntien pelastussuunnittelussa tarkistetaan puolustusvoimien ulkopuolisten toimijoiden hälytysjärjestelyt, kyky toimia onnettomuustilanteissa ja muut yhteistyömenettelyt siviilitoimijoiden kanssa.

Lisätietoja:
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 02951 50701
Johtava tutkija Kai Valonen, p. 02951 50707