Onnettomuustutkintakeskus käynnistää tutkinnan radioaktiivisesta vuodosta

Julkaistu 23.5.2016
Onnettomuustutkintakeskus käynnistää tutkinnan Helsingin Roihupellossa 3.–4.3.2016 tapahtuneesta radioaktiivisesta vuodosta.

Säteilyturvakeskuksen katolla oleva hiukkaskerääjä havaitsi poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesium-137:ää. Vuodon aiheutti rikkinäinen, teollisuudessa käytettävä säteilylähde, joka oli purettavana samassa rakennuksessa.

Tutkinnassa selvitetään muun muassa säteilevän lähteen kuljettamista, säilyttämistä ja muuta käsittelyä sekä tapauksen tiedonkulkua ja viestintää.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Esko Värttiö, puh. 02951 50708
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, puh. 02951 50714