Karkkilan bussionnettomuuden tutkinta suosittaa itsemurhien ehkäisyä ja linja-autoalan turvallisuusjohtamista

Julkaistu 24.5.2016

Onnettomuustutkintakeskus suosittaa sosiaali- ja terveysministeriötä käynnistämään itsemurhien ehkäisyohjelman. Ministeriötä suositetaan myös asettamaan kansanterveystavoite, jotta itsemurhien lukumäärä vähenee selkeästi.

Suositukset perustuvat Karkkilassa heinäkuun alussa 2015 tapahtuneen bussionnettomuuden tutkintaan. Vastaan tulleen henkilöauton kuljettaja ohjasi ajokkinsa tahallaan päin linja-autoa, jossa oli yhteensä 19 ihmistä. Kuljettajan lisäksi kuusi matkustajaa loukkaantui vakavasti. Henkilöauton kuljettaja kuoli.

Suomessa tehdään vuosittain lähes 900 itsemurhaa, joista noin 20 ajoneuvolla törmäämällä. Itsemurhista koituu suurta kärsimystä tekijän läheisille. Tieliikenteen itsemurhissa vaaraa ja kärsimystä aiheutuu usein myös sivullisille samoin kuin ympäristölle.

Onnettomuuden seurauksia pahensi kaksi linja-auton rakenteellista ominaisuutta. Auton keulassa ei ollut alleajosuojaa, joka olisi tehokkaasti pysäyttänyt henkilöauton. Matkustamon istuimien ulkonevat kädensijat taas aiheuttavat runsaasti kasvovammoja, koska kaksipistevöissä olleet matkustajat löivät päänsä niihin.

Tutkinnan perusteella Onnettomuustutkintakeskus kannattaa parannuksia linja-auton keulan rakenteeseen sekä istuimien takaosiin, kädensijoihin ja turvavöihin. Liikenteen turvallisuusvirastoa (Trafi) suositetaan esittämään näitä koskevat muutokset Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission (UNECE) ajoneuvotekniikasta vastaavalle työryhmälle.

Tutkinnassa havaittiin lisäksi puutteita bussiliikenteen turvallisuusjohtamisessa. Sen vuoksi liikenne- ja viestintäministeriötä suositetaan laatimaan säännökset, joiden avulla turvallisuusjohtamisjärjestelmä saadaan käyttöön koko linja-autoalalle.

Onnettomuustutkintakeskus on kiinnittänyt huomiota samaan turvallisuusvajeeseen myös liikenne- ja viestintäministeriölle antamassaan lausunnossa valmisteilla olevasta liikennekaaresta. Liikennekaaren valmistelussa on kaikkiaan käsitelty vähän turvallisuutta ja tekeillä olevien muutosten vaikutuksia siihen.

Karkkilan onnettomuus antaa perusteet sille, että liikennekaaren säätämisen yhteydessä voitaisiin ryhtyä vaatimaan turvallisuusjohtamisen perusteita tieliikenteeltä, johon liittyy suuronnettomuuden vaara tai jossa palvelua tarjotaan maksaville asiakkaille. Yksinkertaisimmillaan tarvittaisiin velvoite, että palveluntarjoaja on todistettavasti määrittänyt toiminnan turvallisuusriskit, minimoinut ne ja varautunut toimintaan onnettomuustilanteessa.

Onnettomuustutkintakeskus kiinnittää lausunnossaan huomiota myös siihen, että esimerkiksi urheilujoukkueiden tai koululuokkien ei-kaupallisten linja-autokuljetusten kuljettajilta ei enää vaadittaisi ammattipätevyyttä, vaikka bussin kuljettajan vastuu lasten ja nuorten turvallisuudesta on suuri.

Lisätietoja:
Johtava tutkija Kai Valonen 02951 50707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen 02951 50714