Monsteriautoesityksen turvallisuussuunnittelussa oli puutteita

Julkaistu 15.4.2016  Päivitetty 19.4.2016


Alahärmässä elokuussa 2015 tapahtunut monsteriauto-onnettomuus johtui Onnettomuustutkintakeskuksen tutkinnan mukaan näytöksen huonosta turvallisuussuunnittelusta. Monsteriauton etupyörä irtosi ja vieri katsomoon. Seitsemän ihmistä loukkaantui, heistä neljä vakavasti. Turva-alue ja suoja-aidat osoittautuivat riittämättömiksi.

Yleisötapahtumien turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu aina tapahtuman järjestäjille. Viranomaisten tehtävä on ohjata ja tukea tapahtuman järjestäjiä. Nykyinen lainsäädäntö ja viranomaisvalvonta ovat kuitenkin tapahtuman järjestäjien näkökulmasta monimutkaisia.

Power Truck Show´n turvallisuuden valvonta jakautui lainsäädännön nojalla useille viranomaisille. Toiminta oli osin päällekkäistä, mutta viranomaisilla ei ollut kattavaa yhteistyötä. Kukin keskittyi omaan tehtäväänsä ja luotti sekä toisten tekemisiin että laadittuihin suunnitelmiin.

Alahärmässä suunnitelma yleisöturvallisuuden toteuttamiseksi oli tehty aiempien vastaavanlaisten kuljetusalan messujen pohjalta ilman, että monsteriautoesityksen erityispiirteet olisi riittävästi huomioitu. Pyörän kulkeutumiseen yleisön joukkoon tai yleensä pois esitykselle varatulta alueelta ei ollut kunnolla varauduttu.

Onnettomuustutkintakeskus antaa tutkinnan nojalla työ- ja elinkeino- sekä sisäministeriöille kaksi turvallisuussuositusta. Tavoitteena on kohentaa tapahtumien järjestäjien turvallisuusosaamista ja selkiyttää viranomaisten valvontaa.

Ministeriötä suositetaan selkiyttämään yleisötilaisuuksien turvallisuusvaatimuksia kohti "yhden luukun" ja yhden kattavan, turvallisuutta koskevan suunnitelman käytäntöä. Vaatimuksien pitää olla tapahtuman järjestäjälle ymmärrettävät ja yksinkertaiset.

Edelleen näitä suositetaan huolehtimaan siitä, että tapahtumien järjestäjien saatavilla on hallinnonaloista riippumaton turvallisuutta koskeva koulutusaineisto ja esimerkiksi (verkko)kurssi, jonka läpäiseminen antaa valmiuden yleisötapahtuman turvallisuusjohtamiseen. Tapahtumien järjestäjien on tunnettava sovellettava lainsäädäntö sekä turvallisuusjohtamisen ja -suunnittelun periaatteet.


Lisätietoja:

Johtava tutkija Kai Valonen, puh. 02951 50707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen puh. 02951 50714