Tiedote Statens haverikommission (SHK) julkaisemasta tutkintaselostuksesta

Julkaistu 14.1.2014

Ruotsin onnettomuustutkintaviranomainen Statens haverikommission (SHK) on julkaissut tutkintaselostuksen 25.2.2012 Skånen Ystadissa tapahtuneesta hyvinvointikeskuksen katon romahtamisesta. Henkilövahinkoja ei tullut, mutta rakennukselle aiheutui merkittäviä vahinkoja. Onnettomuus tapahtui rakenteen kannalta olennaisen teräspilarin petettyä.

Tutkinnassa todettiin, että rakennushankkeen lukuisten alihankkijoiden työn yhteensovittaminen ei ollut onnistunut. Lakisääteisissä tarkastuksissa, laatu- ja johtamisjärjestelmissä, suunnittelun dokumentoinnissa sekä hitsaustyössä oli puutteita. Seurauksena oli lujuudeltaan alimittainen teräspilari, joka ei kestänyt siihen kohdistuneita kuormia.

SHK esittää suosituksissaan rakennesuunnitelmien tarkastuksen ja dokumentoinnin sekä rakennevaurioiden järjestelmällisen seurannan kehittämistä. Samankaltaisiin johtopäätöksiin ja suosituksiin on päädytty myös Suomessa tapahtuneiden sortumien tutkinnassa.

SHK:n tutkintaselostus:http://www.havkom.se/virtupload/reports/RO2013_03.pdf

Kuva: SHK/ Sydöstra Skånes råddningstjänstförbund (SÖRF)

Lisätietoja

Johtava tutkija

Kai Valonen

p. 02951 50707