Y2013-02 Tiedote Vihtavuoren evakuointikyselyn tuloksista

Julkaistu 9.10.2013

Onnettomuustutkintakeskus teki kyselyn alueelta evakuoiduille Laukaan Vihtavuoressa heinäkuussa tapahtuneen vaaratilanteen tutkintaan liittyen. Evakuointikyselystä tiedotettiin Laukaa-Konnevesi- lehdessä sekä Vihtavuoren kyläyhdistyksen sivuilla. Vihtavuoren alakoulun oppilaiden vanhemmille kyselystä tiedotettiin koulun Wilma-järjestelmän kautta. Vastauksia kyselyyn tuli 108.

Kysymykset oli jaettu neljään ryhmään: varautuminen, evakuointi, evakossa olo ja jälkipuinti. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä evakuoitujen kokemuksia tutkintaa varten.

Aikaisemmin saadun tiedon mukaan kaikkiin talouksiin on jaettu turvallisuustiedote joulukuussa 2012. Kyselyyn vastanneista kolmasosa muistaa saaneensa ohjeen, ja on myös tutustunut siihen. Yli 40 % vastanneista ei muista saaneensa ohjeita.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ei ollut ennakkoon tullut ajatelleeksi evakuoinnin mahdollisuutta. Useassa vastauksessa evakuoidun alueen laajuutta pidettiin yllättävänä.

Evakuointi-ilmoitus annettiin kello 6.00–10.30 välisenä aikana. Tieto evakuoinnista tuli asukkaille poliisilta, varusmiehiltä, tiedotusvälineiltä sekä sukulaisilta ja tuttavilta. Monet vastaajat toivoivat viranomaisilta evakuointihetkellä selkeämpiä ohjeita. Monet unohtivat kiireessä esimerkiksi lääkkeensä. Viranomaiset eivät käyneet jokaisessa asunnossa tiedottamassa evakuoinnista.

Yli puolet vastanneista koki, etteivät he voineet jättää omaisuuttaan turvallisesti. Erityisesti huolta koettiin ilkivallasta ja alueelle mahdollisesti tulevista varkaista. Lisäksi yksin kotona olleet lapset ja lemmikit aiheuttivat monelle huolta.

Evakuointipaikan järjestelyt saivat paljon kehuja.

Eniten kehitettävää jäi tiedottamisessa. Evakuoidut kaipasivat erityisesti arviota siitä, milloin he pääsevät takaisin kotiin.

Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostus valmistuu keväällä 2014.

Lisätietoja antaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen p. 02951 50707.

Vihtavuoren kyselyn yhteenveto, pdf-tiedosto (pdf, 0.04 Mt)