Viranomaisten tiedote 17.7.2013 kello 10.00 Vihtavuoren suuronnettomuuden vaaratilanteesta

Julkaistu 17.7.2013

Vihtavuoressa kuumentuneen jätesäiliön sisältö tutkittu


Laukaan Vihtavuoressa Forcit Oy:n räjähdetehtaalla kuumentuneen säiliön sisältö on selvitetty. Löydösten sekä tutkinnassa muodostuneen käsityksen perusteella on todennäköistä, että kuumenemisen aiheuttivat louhintatyömaalta jätteenä hävitettäväksi lähetetty herkistetty emulsioräjähdysaine sekä rikkipitoinen malmi, jotka reagoivat säiliössä keskenään.

Säiliöstä otettujen näytteiden perusteella voidaan päätellä, että räjähdysaineen kanssa reagoinut malmi on peräisin Pyhäsalmen kaivoksesta Pyhäjärveltä. Räjähdysaine ja malmi ovat mitä todennäköisimmin päätyneet säiliöön siten, että räjähdemassa on valunut ulos kallioon poratusta porareiästä.

Kun panosreiästä valunut massa on otettu talteen muovisäiliöön, räjähdysaineen mukana säiliöön on päätynyt porareikien poraamisessa syntynyttä hienojakoista malmia. Samalla säiliöön on joutunut kaksi porareikään asennettua aloituspanosta (25 grammaa heksogeeniä / kpl). Säiliö on sittemmin kuljetettu odottamaan hävittämistä Forcit Oy:n tehdasalueelle Vihtavuoreen, missä kontti on ollut säilytettävänä elokuusta 2012 alkaen.

Rikkipitoinen malmi, happi sekä räjähdysaineen sisältämä ammoniumnitraatti ovat saaneet aikaan kemiallisen ketjureaktion, jonka seurauksena säiliössä on tapahtunut lämpenemistä. Säiliön lämpötila on noussut ainakin noin kahteensataan asteeseen, sillä reaktio on polttanut reikiä polyetyeenimuovista valmistettuun säiliöön. Lämpötilan kohoamisesta huolimatta säiliön sisältämä herkistetty räjähdysaine tai säiliöön joutuneet aloituspanokset eivät ole räjähtäneet.

Tapahtumaketjusta Laukaan Vihtavuoressa aiheutunut suuronnettomuuden riski on ollut todellinen ja vakava. Selvitettävänä on erityisesti sisällöltään tuntemattomien jätekonttien säilyttäminen räjähdysaineita sisältäneiden rakennusten läheisyydessä. Lisäksi aloituspanoksista on huolehdittava siten, etteivät ne joudu kuljetettaviksi tai säilytettäviksi räjähdysainemassan seassa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tarkastaa Vihtavuoren tehdasalueen keskiviikkoiltapäivän aikana. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota räjähdysaineiden ja räjähdysainejätteiden nykyiseen säilytykseen sekä arvioidaan tehtaan edellytyksiä aloittaa toimintansa uudelleen.

Jatkossa suurin haaste on Vihtavuoren tehtaalle kertyneen räjähdysainejätteen hallittu hävittäminen. Jätteen hävittämisestä vastaa Forcit Oy, jonka toimintaa valvoo turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Onnettomuustutkintakeskus suorittaa omaa tutkintaansa vastaavien onnettomuus- ja vaaratilanteiden estämiseksi tulevaisuudessa.


Keski-Suomen poliisilaitos
Onnettomuustutkintakeskus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto