Internet-sivuilla julkaistu vanhoja tutkintaselostuksia 1960–1990-luvuilta

Julkaistu 21.9.2012

Onnettomuustutkintakeskuksen edeltäjän, Suuronnettomuustutkinnan suunnittelukunnan julkaisemia sekä eräitä muita vanhoja tutkintaselostuksia on koottu seuraaville sivuille: