OTKESin YouTube-kanavalle lisätty bussipalovideoita

Julkaistu 12.7.2012

Onnettomuustutkintakeskus on mukana linja-autopalojen ennaltaehkäisyryhmässä, joka koostuu linja-autoalan, vakuutusalan ja paloturvallisuusalan toimijoista. Ryhmä käynnisti vuonna 2009 projektin, jossa kerättiin tietoja vuoden 2010 bussipaloista. Tietojen keruuta jatkettiin vuosina 2011 ja 2012. Keskeinen yhteistyötaho oli pelastuslaitosten palontutkijat. Viimeisimmät tiedot on esitetty Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisussa 11/2012.

Osana bussipalojen ennaltaehkäisytyötä järjestettiin tammikuussa 2012 polttokokeita ja pelastusharjoituksia. Tapahtumasta laaditut videoleikkeet havainnollistavat muun muassa moottoritila- ja rengaspalon kehittymistä, linja-autosta poistumista ja siihen liittyviä haasteita sekä palon sammuttamista. Videoleikkeet (7 kpl) on nyt julkaistu Onnettomuustutkintakeskuksen YouTube-kanavalla osoitteessa www.youtube.com/user/Turvallisuustutkinta.

Liitetiedostot