Myrskyt: Sähkön- ja vedenjakelun sekä puhelinliikenteen ongelmat pitää ratkaista ennalta varautumalla

Julkaistu 29.12.2011

Puolustusministeriö ja Onnettomuustutkintakeskus tiedottavat 29.12.2012

Myrskyt: Sähkön- ja vedenjakelun sekä puhelinliikenteen ongelmat pitää ratkaista ennalta varautumalla

Viimeisen puolentoista vuoden aikana esiintyneet voimakkaat myrskyt ovat paljastaneet yhteiskuntamme sähköriippuvuuden ja häiriöherkkyyden. Rajuilmojen ja niistä aiheutuvien sähkökatkojen vaikutukset tiedetään tarkkaan, joten niihin pitää osata jatkossa varautua nykyistä paremmin.

- Esimerkiksi puhelinliikenteen mykistymiseen tai vedenjakelun loppumiseen on laadittu ohjeita ja suosituksia. Nyt ne suositukset pitää vain toteuttaa. Näin sanovat Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean pääsihteeri Aapo Cederberg ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

- Konsteja kyllä löytyy, jos löytyy halua ja yritystä, Nurmi toteaa.

Kesän 2010 rajuilmojen aiheuttamat ongelmat ovat toistuneet Tapanin- ja Hannunpäivän myrskyissä.

- Esimerkiksi puhelinliikenteen toimivuus ja talousveden jakelu, jotka ovat aivan oleellisia kansalaisten arjen kannalta, voidaan järjestää varavoimakoneiden ja vaikkapa tukiasemakohtaisten sähköntuotantoratkaisujen avulla.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia päivitettiin vuosi sitten.

- Siinä on kuvattu ne perustoiminnot, joiden täytyy pysyä käynnissä kaikissa olosuhteissa, Aapo Cederberg muistuttaa. Maassamme on edistyksellisiä pelastuslaitoksia, jotka laativat jo varautumissuunnitelmansa tuohon strategiaan pohjautuen.

-Käytännössä kunnilla on merkittävä rooli palvelujen tuottamisessa, joten erityisesti kuntakentän osaamista häiriötilanteissa tulee entisestään vahvistaa, Cederberg muistuttaa. Myös sähkökatkoihin varautumisesta on laadittu puolustusministeriössä yhteistyökumppaneiden kanssa laajat oppaat ja käytännössä katkojen aiheuttamiin ongelmiin antavat tietoja viranomaisten lisäksi myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja SPEK.

Onnettomuustutkintakeskus tutki perusteellisesti vuoden 2010 rajuilmojen vaikutukset ja antoi niistä 14 suositusta, joiden avulla voidaan oleellisesti parantaa yhteiskunnan ja kansalaisten selviämistä luonnononnettomuuksista.

- Nyt nuo suositukset ovat entistä ajankohtaisempia, Veli-Pekka Nurmi sanoo.

- Esimerkiksi sähköyhtiöillä ei ole tällä hetkellä lainsäädännössä varautumisvaatimuksia. Tämä on suuri puute.

Asioiden parantamisessa ei välttämättä ole kyse suurista rahasummista, vaan hyvästä ennakkosuunnittelusta, tiedonkulun parantamisesta sekä vaihtoehtoisten toimintatapojen luomisesta.

- Sähkö- ja teleyhtiöiden on hoidettava oma asiakaspalvelunsa niin hyvin, ettei kansalaisten tarvitse näissä olosuhteissa soittaa hätäkeskukseen, Veli-Pekka Nurmi muistuttaa.

Lisätietoja antavat puolustusministeriössä Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean pääsihteeri Aapo Cederberg p. 0400 246 746 ja Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi p. 050 5436 066.

Linkit:

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia www.defmin.fi/files/1696/Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2010.pdf

Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen http://www.defmin.fi/files/1436/pitka_sahkokatko_ja_yett.pdf

Pahasti poikki - Näin selviät pitkästä sähkökatkosta www.defmin.fi/files/1275/Pahasti_poikki_nettiversio.pdf

Tutkintaselostus Heinä-elokuun 2010 rajuilmat (S2/2010Y), kts. aiheesta lisää.

www.yhteiskunnanturvallisuus.fi