Ilmailuonnettomuuksien D-tutkintaselostuksia aletaan julkaista internetissä.

Julkaistu 19.5.2010

D-tutkinnat

Onnettomuustutkintakeskus noudattaa ilmailuonnettomuuksien A-, B- ja C-tutkintaselostuksissaan Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 (ICAO Annex 13) määriteltyä tutkintaselostuksen muotoa. Vähäisemmistä onnettomuus- ja vaaratilannetapauksista, joista ei tehdä Annex 13 mukaista tutkintaselostusta, voidaan tehdä D-tutkinta. D-tutkintaselostus on suppea ja se sisältää pääsääntöisesti tiedot tapahtumasta, vahingoista ja henkilöistä sekä lyhyen analyysin ja johtopäätökset. Myös turvallisuussuosituksia voidaan antaa.

Ilmailun D-tutkintaselostuksia julkaistaan Onnettomuustutkintakeskuksen Internet-sivuilla osoitteessa www.onnettomuustutkinta.fi

D-tutkinnat 2007
D-tutkinnat 2008
D-tutkinnat 2009