Tiedote Kuopion keilahallin kattoromahduksen tutkinnasta

Julkaistu 12.4.2010

1.3.2010

Onnettomuustutkintakeskus asetti 1.3.2010 tutkintalautakunnan tutkimaan Järvenpäässä 23.2.2010 tapahtunutta urheiluhallin katon romahtamista.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi nimettiin johtava tutkija DI Kai Valonen ja jäseniksi kehityspäällikkö DI Tapio Leino ja tutkija VTM Kari Ylönen. Tutkintalautakunta voi käyttää asiantuntijoita.

30.3.2010

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt täydentää Järvenpään urheiluhallin katon romahtamista 23.2.2010 selvittävää tutkintalautakuntaa. Uusien jäsenten tehtävänä on erityisesti perehtyä muihin talvella 2010 sattuneisiin rakenteiden pettämisiin, joista yksi koskee Kuopion keilahallin katon romahtamista 29.3.2010.

Uudet jäsenet ovat erikoistutkija Markku Kortesmaa ja erityisasiantuntija Seppo Suuriniemi.

12.4.2010

Kuopion keilahallin kattoromahduksen tutkinta

Kuopion keilahallissa 29.3.2010 tapahtuneen katto-onnettomuuden tutkinta on edennyt. Onnettomuudessa pettänyt pääkannattaja oli vuonna 1973 valmistettu harjamuotoinen liimapuupalkki. Palkin jänneväli oli 29 metriä. Palkin korkeus jännevälin keskellä harjan kohdalta oli 1,8 metriä ja päädyissä 1,1 metriä. Liimapuupalkki oli koottu 33 mm korkeista ja 210 mm leveistä lamelleista. Lamellien jatkokset oli tehty sormiliitoksin.

Paikkatutkinnassa havaittiin, että murtuneen liimapuupalkin alareunassa oli vain yksi vaurioitunut kohta. Palkin jännevälin keskiosassa alimman lamellin sormijatkos oli irronnut pääasiassa liimapintaa pitkin. Palkin yläosasta oli irronnut noin 10 metrin pituinen epäsymmetrinen harjakolmio kokonaisena. Harjakolmio ei ollut irronnut liimauksesta.

Paikkatutkinnassa hallista löytyi myös toinen liimapuupalkki, jonka alimman lamellin sormijatkoksessa on silmin havaittava murtuma.

Tutkinnan yhteydessä tuli ilmi, että Porissa on samaan aikaan valmistunut samanlainen keilahalli. Tutkintalautakunnan pyynnöstä Satakunnan pelastuslaitoksen edustaja kävi paikan päällä tutkimassa Porin hallin liimapuupalkkien kunnon. Silmämääräisessä tarkastuksessa Porista löytyi yhdestä liimapuupalkista kaksi murtuman alkua. Murtumat olivat palkin alimmassa lamellissa, mutta eivät sormiliitoksen kohdalla. Havainnoista on tiedotettu hallin omistajalle Porin kaupungille, toiminnanharjoittajalle ja kaupungin rakennusvalvontaan. Halkeamien vakavuudesta ei ole vielä tietoa.

Tutkintalautakunnan käsityksen mukaan Kuopiossa alimman lamellin sormiliitos oli palkin heikoin kohta, jonka rikkoutuminen aiheutti palkin murtumisen. Lumikuorma katolla oli mittausten mukaan noin 140 kg/m2. Alustavien tarkistuslaskelmien perusteella palkki oli mitoitettu oikein. Lumikuorma oli tärkeä tekijä palkin murtumisessa, mutta se ei sitä yksin selitä.

Mahdollisesti yksi palkin murtumiseen vaikuttanut tekijä oli palkin ripustuskuorma. Hallin palkkeihin oli ripustettu muun muassa talotekniikkaa. Palkkeihin oli myös tehty läpivientejä johdoille. Tutkinta jatkuu ripustuskuormien tarkemmalla selvittelyllä.

Liimapuurakenteissa esiintyy aina kuivumishalkeamia, joten kaikki halkeamat eivät siis ole vakavia. Hallin omistajan tulisi suorittaa liimapuurakenteiden jatkuvaa seurantaa, jossa myös halkeamien sijainti ja syvyys tulisi dokumentoitua. Halkeamien vaarallisuuden arvioimiseksi halkeamista olisi aina syytä keskustella ensisijassa kohteen rakennesuunnittelijan tai muun pätevän puurakennesuunnittelijan kanssa. Lisätietoja jatkuvasta seurannasta on saatavilla esimerkiksi VTT:n julkaisusta Puurakenteisten hallien kuntotarkastusohjeet (VTT, 2006).

Tutkintalautakunta myös pyytää saada tietoonsa vanhoissa liimapuurakenteissa tämän jälkeen havaitut, vakavaksi arvioidut halkeamat ongelman laajuuden kartoittamiseksi.

Kuopion onnettomuustutkinta on osa Järvenpään urheiluhallin romahduksen tutkintaa.

Lisätietoja:

tutkintalautakunnan puheenjohtaja Kai Valonen, (09) 1606 7902, 040 500 9992

Liite: Kuvia pettäneen palkin alimman lamellin murtumasta (3 kpl)