Tutkielma onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaamisesta on valmistunut ja julkaistu.

Julkaistu 27.1.2010