Maaningan vanhusten palvelutalon tulipalosta kymmenen vuotta

Julkaistu 2.12.2009

Maaningan vanhusten palvelutalon tulipalosta perjantaina 10 vuotta

Maaningalla syttyi myöhään lauantai-iltana 4.12.1999 vanhusten palvelutalossa tulipalo, jonka seurauksena kuoli viisi asukasta. Valtioneuvosto asetti tutkintalautakunnan, joka laati tapahtuneesta tutkintaselostuksen. Samaan tutkintaan sisällytettiin lyhyt selostus 17:sta muusta tulipalosta, jotka syttyivät vastaavissa taloissa seuraavan 15 kuukauden aikana.

Tutkintalautakunta antoi 13 suositusta, joiden tarkoituksena oli vastaavanlaisten onnettomuuksien välttäminen. Suositukset ja niiden seurannassa ilmenneet tiedot ovat liitteessä. Suosituksista on kirjattu toteutetuksi kahdeksan (62 %).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Maaningan tulipalon jälkeen hoito- ja hoivalaitosten paloturvallisuus on parantunut merkittävästi. Edistysaskeleet liittyvät pääosin automaattisten sammutuslaitteiden yleistymiseen ja siihen, että nykyisin turvallisuussuunnittelussa otetaan huomioon asukkaiden toimintakyvyn puutteet. Toimintakyvyn puutteet sekä lisäävät palon syttymisen todennäköisyyttä että vaikeuttavat tulipalotilanteessa poistumista.

Liitetiedostot