B1/2008Y Tulipalo tukiasumiseen käytetyssä pientalossa Espoossa 27.3.2008

Julkaistu 14.8.2009

Tutkintaselostus (pdf, 2.1 Mt) tulipalosta tukiasumiseen käytetyssä pientalossa Espoossa 27.3.2008 on valmistunut.