Tiedote Nokian vesiepidemian alkutapahtumista

Julkaistu 21.5.2008

Keskiviikkona 28. marraskuuta Nokian kaupungin Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolla tehtiin huoltotöitä, joiden aikana muun muassa tyhjennettiin puhdistusprosessissa käytettävä polymeerisäiliö. Säiliön uudelleen täyttäminen talousvedellä ei käynnistynyt automaattisesti. Tässä yhteydessä puolenpäivän aikoihin jäteveden puhdistamon vastaava hoitaja avasi puhdistamolla olevan niin sanotun teknisen veden (puhdistetun jäteveden) venttiilin tarkoituksena täyttää polymeerisäiliö. Jätevesipuhdistamolla ollut määräysten vastainen kytkentä aiheutti puhdistetun jäteveden virtaamisen kunnan vesijohtoverkostoon. Vesimittarin lukeman perusteella puhdistettua jätevettä virtasi vesijohtoverkostoon kolmen päivän aikana yhteensä noin 450 m3.Samanaikaisesti 28. marraskuuta Nokian kaupungin Maatialan vesilaitoksella tehtiin tietoteknisiä asennustöitä, jotka edellyttivät automatiikan alasajoa. Automatiikkaa ei saatu uudelleen käynnistettyä asennustöiden jälkeen, jonka johdosta vesilaitoksella tehtiin päätös ottaa lisäksi talousvettä Nokialle Tampereelta normaalikäytännön mukaisesti. Saman päivän aikana vesilaitokselle tuli kuluttajilta useita ilmoituksia pahan hajuisesta ja makuisesta vedestä. Vesilaitoksella arvioitiin tämän johtuvan Tampereen vesijohtolinjan käyttöönoton lisäksi Ristiveräjänkadulla tehdyistä vesijohdon saneeraustöistä, jotka aiheuttavat vedenpaineen ja veden virtaussuuntien vaihtelua ja sitä kautta laatuhäiriöitä. Tähän vesilaitos reagoi aloittamalla huuhtelut vesijohtoverkostossa Koskenmäen alueella, jossa veden laatuhäiriöitä oli havaittu. Vesilaitoksen mukaan huuhtelut vesijohtoverkostossa näyttivät parantaneen veden laatua. Ilmoitukset talousveden huonosta ladusta jatkuivat kuitenkin torstaina, joten vesilaitos jatkoi huuhteluiden tekemistä. Perjantaina aamupäivän aikana terveystarkastaja antoi veden keittokehotuksen ja saman aamupäivän aikana ilmoitukset ensimmäisistä sairastuneista tuli myös Nokian terveyskeskuksen kautta terveystarkastajalle. Perjantaina puolenpäivän jälkeen verkostoveden pilaantumisen syyksi paljastui Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamolta vesijohtoverkkoon päässyt puhdistettu jätevesi. Tämän tiedon jälkeen vesilaitos aloitti vesilaitokselta lähtevän talousveden lisäkloorauksen. Toimenpiteet puhtaan veden jakelun käynnistämiseksi aloitettiin perjantaina ja pullotetun sekä säiliöveden jako saatiin aloitettua Nokialla lauantaiaamuna 1.12.2007. Perjantaina vesilaitoksen edustajien ja terveystarkastajan tapaamisissa päädyttiin siihen, että vesilaitos vastaa tiedottamisen. Tiedottamista hoidettiin ensivaiheessa muun muassa tiedotteilla Nokian kaupungin kotisivuilla ja yhteydenotoilla tiedotusvälineisiin. Ensimmäiset tiedotteet julkaistiin tiedotusvälineissä noin kello 12 muun muassa Tampereen radion uutisissa ja teksti-tv:ssä. Samaan aikaan terveydensuojelun viranhaltijat tiedottivat vedenlaadun häiriöistä ja annetusta keittokehotuksesta muun muassa elintarviketuotantolaitoksiin. Kansanterveyslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan saastuneen veden välittömässä vaikutuspiirissä asuu noin 10.000 henkeä, joista noin puolet sairastui. Vesijohtoverkostoon päässeiden eri taudinaiheuttajien valikoima oli runsas johtuen siitä, että talousveteen pääsi puhdistettua yhdyskuntajätevettä.