Tutkintalautakunta selvittämään Aasian katastrofia

Julkaistu 11.6.2005  Päivitetty 21.11.2013

Hallitus ottaa istunnossaan torstaina 13.1.2005 käsiteltäväksi suuronnettomuuden tutkintalautakunnan selvittämään Aasian maanjäristys-hyökyaaltokatastrofia. Asia esitellään oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva Onnettomuustutkintakeskus on jo käynnistänyt asiassa alustavat tutkimukset ja esittänyt oikeusministeriölle suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettamista.

Tutkintalautakunnalle ehdotetaan seuraavaa kokoonpanoa, joka julkistettiin pääministerin haastattelutunnilla YLEn Radio Suomessa sunnuntaina 9.1.2005. Kokoonpanoon kuuluvat ovat antaneet suostumuksensa.

Puheenjohtaja presidentti Martti Ahtisaari
Varapuheenjohtaja valtioneuvos Harri Holkeri

Jäsenet
Tuomo Karppinen, tekniikan tohtori, Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja,
laivanrakennusinsinööri, hydrodynamiikan asiantuntija

Esko Kaukonen, kasvatustieteiden tohtori, Pelastusopiston erikoistutkija, erikoisala pelastustoiminnan asiantuntija

Ullamaija Kivikuru, journalistiikan professori, Helsingin yliopisto,mediatutkimuksen ja journalistiikan asiantuntija

Ilkka Kiviranta, dosentti, Keski-Suomen keskussairaalan ortopedian ja traumatologian ylilääkäri, erikoisala lääkinnällinen pelastustoimi

Kari Lehtola, varatuomari, eläkkeellä oleva Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, useiden tutkintalautakuntien puheenjohtaja.

Onnettomuustutkintakeskus on jo käynnistänyt onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain mukaisin valtuuksin alustavat tutkimukset, joihin myös saapuvilla olleet lautakunnan jäsenehdokkaat ovat osallistuneet. Näissä tutkimuksissa on keskitytty lähinnä työsuunnitelman laatimiseen.

Ennen kuin tapahtumia ja Suomen viranomaisten toimintaa asiassa pystytään arvioimaan, on selvitettävä huolellisesti tapahtumien kulku.

Tutkinnassa on tarkoituksena selvittää Aasian katastrofin synty ja seuraukset. Tutkinnassa tarvitaan seismologian, hydrologian ym. tieteenalojen asiantuntemusta. Tässä yhteydessä on selvitettävä vahingot eri alueilla, erityisesti niillä, joilla oli paljon suomalaisia.

Myös on selvitettävä suomalaisten matkailijoiden oleminen alueella. Yhteistyössä matkatoimistojen kanssa on selvitettävä heidän arvioitu määränsä alueella ja sijoittuminen alueen eri osiin, ennen muuta Thaimaassa ja Sri Lankassa. Tarkemmalla analyysillä voidaan selvittää myös arvio suomalaisten matkailijoiden olinpaikoista onnettomuushetkellä. Näiden tietojen perusteella voidaan laatia tarkemmat arviot kuolleiden loukkaantuneiden ja kadonneiden määristä sekä muut vahinkoluokitukset.

Onnettomuusalueen viranomaisten pelastustoimien tutkintaan lautakunnan toimivalta ei kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaisesti ulotu, mutta yhteistyössä eri maiden viranomaisten kanssa normaaleja kansainvälisiä menettelytapoja noudattaen on mahdollista saada tietoa asioista.

Suomen viranomaisten toimintaa arvioitaessa on tärkeää tietää, mitä kukin viranomainen tiesi asian kussakin vaiheessa. Tässä mielessä on selvitettävä kaksi eri kysymystä. Ensimmäiseen on, mikä oli toimijoiden yleinen tietämys tilanteesta joukkoviestimien välityksellä. Toisaalta on selvitettävä, mikä oli kunkin yksittäisen viranomaisen eri kanavia pitkin tullut tietämys asiasta kunakin hetkenä ja millaisen tietämyksen perusteella asianomaiset päätökset tehtiin.

Suomessa tehdyt pelastustoimet on tarkoitus selvittää yksityiskohtaisesti. Tässä tarkoituksessa on käynnistetty eri viranomaisten toimintapäiväkirjojen, tapahtumaselostusten "lokikirjojen" ja vastaavien keruu.

Tutkittavien toimien takarajaksi on tarkoitus asettaa hetki, jolloin onnettomuudesta pelastunet on saatu Suomeen ja saatettu täällä asianmukaiseen hoitoon. Pitkävaikutteinen henkinen jälkihuolto ja onnettomuusalueelle kohdistettu tulevat jatkumaan lautakunnan työn päättymisen jälkeenkin.

Tutkintalautakuntaa asetettaessa on edellytetty, että sille kutsutaan asiantuntijoita. Lisäksi on edellytetty, että Onnettomuustutkintakeskus kokoaa lautakunnan käytettäväksi sihteeristön. Jäsenistä, asiantuntijoista ja sihteeristön jäsenistä muodostetaan työryhmiä, jotka selvittävät aikaisemmin mainittuihin tutkintateemoihin liittyviä asioita.

Tutkintalautakunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kutsutaan johtava psykologi Merja Hallantie, geofysiikan dosentti, erikoistutkija Kimmo Kahma ja kansainvälisen pelastus- ja avustustoiminnan asiantuntija, ministeri Pär Stenbäck.

Tutkintalautakunnan pääsihteerinä toimii hallintopäällikkö Pirjo Valkama-Joutsen ja sihteerinä tutkija Jouko Koskimies Onnettomuustutkintakeskuksesta.