Y2018-04 Neljän ihmisen kuolemaan johtanut linja-auto-onnettomuus Kuopiossa 24.8.2018

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Kuopiossa 24.8.2018 tapahtuneesta, neljän ihmisen kuolemaan johtaneesta linja-auto-onnettomuudesta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään diplomi-insinööri Taneli Rasmus ja jäseniksi ensihoidon vastuulääkäri Juhana Hallikainen, psykologian tohtori Mika Hatakka, tutkija Juha Henttonen, pelastusjohtaja Anssi Parviainen ja dosentti, erikoislääkäri Alpo Vuorio. Erityisasiantuntijaksi nimetään raskaan kaluston kouluttaja (eläk.) Pertti Mikkonen. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 29.8.2018