Y2018-02 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien häiriöt 7.-8.11.2017

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toiminnassa 7.–8.11.2017 tapahtuneista tietojärjestelmien häiriöistä. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti tapauksista Onnettomuustutkintakeskukselle 21.3.2018 tutkintapyynnön, joka otettiin turvallisuustutkintalain 17 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaisesti huomioon tutkinnan aloittamista harkittaessa.

Tietoliikennehäiriöt häiritsivät vakavasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimintaa 7.11.2017 ja kapea-alaisemmin 8.11.2017. Häiriöt haittasivat erityisesti potilastietojärjestelmiä, laboratorio- ja kuvantamisjärjestelmiä sekä automatisoitua lääkkeen jakamista.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Timo Naskali ja jäseniksi filosofian maisteri Kari Ylönen, tekniikan lisensiaatti Petri Pommelin, lääketieteen tohtori Alpo Vuorio ja lääketieteen lisensiaatti Simo Piitulainen. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

Lisätiedot:
Johtaja Veli-Pekka Nurmi, p. 0295 150 701
Johtava tutkija Kai Valonen, p. 0295 150 707

 
Julkaistu 27.3.2018