Y2016-S1 Teematutkinta linja-auto-onnettomuuksista

5.9.2016

Tutkintaryhmän muuttaminen linja-auto-onnettomuusteematutkinnassa (Y2016-S1)

Onnettomuustutkintakeskus on 26.4.2016 päättänyt käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011)
2 §:n nojalla teematutkinnan bussiturmista.

Tutkintaryhmän johtajaksi on nimetty Onnettomuustutkintakeskuksen tutkija Timo Naskali ja jäseniksi tutkija Hannu Hänninen, turvallisuuskouluttaja Mika Orava ja erikoistutkija Tii-Maria Siitonen. Tutkinnanjohtajana on muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

Turvallisuustutkintalain mukaan Onnettomuustutkintakeskus voi muuttaa tutkintaryhmän kokoonpanoa, jos se on välttämätöntä asiantuntevan, riippumattoman ja puolueettoman tutkinnan toimittamiseksi. Asiassa esiin tulleiden seikkojen johdosta turvallisuuskouluttaja Mika Orava vapautetaan tehtävästään. Samalla tutkintaryhmää täydennetään nimeämällä koulutuspäällikkö Timo Kivelä tutkintaryhmän jäseneksi.

26.4.2016

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla teematutkinnan bussiturmista.

Tutkinnassa perehdytään vuonna 2015 ja alkuvuonna 2016 tapahtuneisiin liikenneonnettomuuksiin, joissa on ollut osallisena linja-auto. Keskeinen tarkasteltava asia on linja-auton matkustajien turvallisuus.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen tutkija Timo Naskali, jäseniksi tutkija Hannu Hänninen, turvallisuuskouluttaja Mika Orava ja erikoistutkija Tii-Maria Siitonen. Tutkinnanjohtaja on muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 5.9.2016