Y2016-04 Tutkintapäätös reserviläisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta Säkylässä 27.10.2016

Onnettomuustutkintakeskus käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan 27.10.2016 Porin prikaatin Säkylän toimipisteessä tapahtuneesta reserviläisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta.

Onnettomuudessa reserviläinen jäi panssariajoneuvon alle Libanoniin lähtevän kriisinhallintajoukon rotaatiokoulutuksen harjoitustilanteessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään HTM Pekka Aho ja jäseniksi eversti evp. Vesa Kangasmäki, kapteeniluutnantti evp. Ari Kurppa ja VTM Sakari Lauriala. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 28.10.2016