Y2016-01 Radioaktiivinen vuoto Helsingin Roihupellossa 3.3.2016

23.5.2016

Onnettomuustutkintakeskus käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Helsingin Roihupellossa 3.3.2016 tapahtuneesta cesium-137:n vuodosta.

Säteilyturvakeskuksen katolla olevaan hiukkaskerääjään oli kertynyt 3.–4.3.2016 poikkeuksellisen paljon radioaktiivista cesium-137:ää. Vuodon aiheuttajaksi selvisi 9.3.2016 rikkinäinen teollisuudessa käytettävä säteilylähde. Säteilylähde oli purettavana loppusijoittamista varten Säteilyturvakeskuksen kanssa samassa kiinteistössä toimivan yrityksen tiloissa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään filosofian lisensiaatti Tarja Wiikinkoski ja jäseniksi kauppatieteiden tohtori, psykologian maisteri Petri Koistinen, tekniikan tohtori Juhani Hyvärinen, valtiotieteiden maisteri Elli Flén ja energiatekniikan DI, turvallisuusinsinööri Taija Solja. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Esko Värttiö.

 
Julkaistu 23.5.2016