Y2015-S1 Teematutkinta työikäisten vakavista tapaturmista

23.3.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla teematutkinnan työikäisten vakavista tapaturmista.

Tutkinnassa perehdytään vuonna 2013 tapahtuneisiin työikäisten kuolemiin ja vakavimpiin loukkaantumisiin siten, että alkoholiin ja muihin päihteisiin liittyvät tapaukset rajataan pääosin tarkastelun ulkopuolelle.

Tutkinnasta laaditaan tutkintaselostus, jossa kuvataan lyhyesti vastaavanlaisista tapauksista käytettävissä olevaa tilastotietoa, esitellään vuoden 2013 tutkinta-aineisto, kuvaillaan esimerkkitapauksia sekä perehdytään aineistosta esille nouseviin teemoihin ja tutkimustietoon. Tutkintaselostuksessa annetaan turvallisuussuosituksia, joiden avulla työikäisten vakavia tapaturmia voitaisiin estää tai vähentää niiden seurauksia.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija HTM Pekka Aho ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat LL Juhana Hallikainen, PsT Mika Hatakka, LL Antti Virtanen ja VTM Kari Ylönen. Tutkinnanjohtaja on muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

Lisätietoja:
Tutkinnanjohtaja Kai Valonen, p. 02951 50707

 
Julkaistu 23.3.2015