Y2015-05 Varusmiehen kuolemaan johtanut ampumaonnettomuus Hangon Syndalenissa 16.12.2015

22.12.2015

Onnettomuustutkintakeskus käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan 16.12.2015 Hangon Syndalenissa tapahtuneesta varusmiehen kuolemaan johtaneesta ampumaonnettomuudesta.

Onnettomuus tapahtui ampumaharjoitusalueella liikkuvassa pimeäammuntaharjoituksessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään KTT Hannu Hänninen ja jäseniksi DI Olli Borg, yleis-esikuntakomentaja evp. Risto Haimila, eversti evp. Vesa Kangasmäki ja kapteeniluutnantti evp. Ari Kurppa. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 22.12.2015