Y2015-04 Ulkomaalaisten työntekijöiden majoitustiloissa Tuusulassa syttynyt tulipalo 29.11.2015

10.12.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Tuusulassa 29.11.2015 tapahtuneesta majoitustilana toimineen omakotitalotyyppisen rakennuksen palosta.

Rakennuksessa majoittui useita ulkomaalaisia työntekijöitä, joista yksi kuoli ja yksi loukkaantui lievästi. Muille aiheutui vakavaa vaaraa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään PsT Sirkku Laapotti ja jäseniksi FM Ilona Hatakka, sosiaalityön asiantuntija Jussi Lehtonen ja tutkija Juho Henttonen. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Kai Valonen.

Tutkinnassa perehdytään aikaisempiin tulipaloihin ulkomaalaisten työntekijöiden majoitustiloissa.

 
Julkaistu 10.12.2015