Y2015-01 Purettavan sillan sortuma Mikkelissä 15.6.2015

17.6.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Mikkelissä 15.6.2015 tapahtuneesta siltasortumasta. Sillan purkua oltiin valmistelemassa, mutta varsinaisen purun piti tapahtua myöhemmin yöaikaan. Sortumasta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta odottamattomalla tavalla tapahtunut sortuma aiheutti vaaraa liikenteelle. Liikenne oli tapahtumahetkellä pysäytettynä, mutta autoja kuitenkin pääsi kulkemaan sortuneen siltakannen alta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään DI Seppo Suuriniemi ja jäseniksi tutkija Juho Henttonen ja insinööri (AMK, yl) Toni Kekki. Tutkinnanjohtaja on muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

 
Julkaistu 17.6.2015