Y2014-03 Tulipalo puukerrostalossa Turussa 4.11.2014

14.11.2014
Onnettomuustutkintakeskus päättää turvallisuustutkintalain (525/2011) 24 §:n nojalla käyttää Turussa 4.11.2014 tapahtuneen vanhan puukerrostalon tulipalon tutkintaryhmän erityisasiantuntijana sosiaalityön asiantuntija Jussi Lehtosta.

Jussi Lehtosen tehtävänä on selvittää tutkintaryhmän apuna palaneessa rakennuksessa olleiden ihmisten asumisjärjestelyjä, kyseiseen taloon päätymisen taustoja ja kunnan viranomaisten vaikutusta asumiseen. Lisäksi tehtävänä on huolehtia tutkintaryhmälle aiheeseen liittyvää taustatietoa asumiseen liittyvistä yleisistä ongelmista ja ratkaisuista.

5.11.2014
Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Turussa 4.11.2014 tapahtuneesta vanhan puukerrostalon tulipalosta, jossa ainakin kaksi henkilöä kuoli ja rakennus tuhoutui.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään tutkija DI Timo Naskali ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat tutkija, KTT Hannu Hänninen ja pelastusjohtaja,
DI Jukka Koponen sekä riskienhallintapäällikkö, turvallisuusalan tradenomi Tuomas Pälviä. Tutkinnanjohtaja on muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

Lisätietoja:
Tutkinnanjohtaja Kai Valonen, p. 02951 50707
Viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, p. 02951 50714

 
Julkaistu 5.11.2014