Y2013-02 Suuronnettomuuden vaaratilanne räjähdeainetehtaalla Vihtavuoressa 10.7.2013

Onnettomuustutkintakeskus on alustavan tutkinnan perusteella päättänyt aloittaa turvallisuustutkintalain (525/2011) mukaisen turvallisuustutkinnan Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehtaalla 10.7.2013 tapahtuneesta suuronnettomuuden vaaratilanteesta.

Tutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset, viranomaisten toiminta sekä tehdyt pelastustoimet ml. evakuointi. Erityisesti selvitetään vaarallisten aineiden käsittely sekä valvonta- ja tarkastustoiminta kuljetusten ja varastoinnin osalta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään VTM Kari Ylönen sekä jäseniksi FM Kurt Kokko ja pelastusjohtaja Anssi Parviainen. Tutkinnanjohtajana toimii muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

Lisätietoja antaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi puh.02951 50701

 
Julkaistu 11.7.2013