Y2012-03 Ympäristöonnettomuus Talvivaarassa marraskuussa 2012

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt käynnistää turvallisuustutkinnan Talvivaarassa marraskuussa 2012 tapahtuneesta ympäristöonnettomuudesta.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija HTM Pekka Aho ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat DI Hannu Alén, FM Ilona Hatakka ja FL Hannu Rantanen. Tutkinnan johtajana toimii muiden onnettomuuksien johtava tutkija Kai Valonen.

Turvallisuustutkinnassa selvitetään tapahtumien kulku, syyt ja seuraukset sekä tehdyt pelastustoimet ja viranomaisten toiminta. Lisäksi selvitetään johtamis-, valvonta- ja tarkastustoimintaa sekä mahdollisia puutteita turvallisuutta ja viranomaisia koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

Tutkinnan tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten tutkinnassa tullaan esittämään suosituksia, joita toteuttamalla vastaavanlaiset ympäristövahingot voidaan jatkossa välttää. Oikeudellista vastuuta ei käsitellä.

Tutkintaryhmä laatii aiheesta julkisen tutkintaselostuksen, jonka valmistumisen tavoiteaika on 12 kk. Tutkinnan etenemisestä tiedotetaan tutkinnan kuluessa tarpeen mukaan.

Lisätietoja: johtava tutkija Kai Valonen, p. 02951 50707

14.12.2012

Onnettomuustutkintakeskus nimeää YTM Kirsti Haimilan Talvivaarassa marraskuussa 2012 sattuneen ympäristöonnettomuuden tutkintaryhmän erityisasiantuntijaksi, tehtävänään yhtiön, viranomaisten, valtionhallinnon ja tiedotusvälineiden viestinnän selvittäminen.

 
Julkaistu 14.11.2012