Tavarajunan suistumisesta kiskoilta Toijalassa 16.6.2009.

Turusta Tampereelle matkalla olleen tavarajunan kymmenen vaunua suistui kiskoilta Toijalassa 16.6.2009 kello 20.51. Vaunuista viisi kaatui. Suistuneet vaunut olivat 30-vaunuisen junan 17.–26. vaunu. Junan nopeus vaunujen suistumishetkellä oli noin 70 km/h. Junan suurin sallittu nopeus oli 80 km/h.

Suistuminen alkoi vaihteen V004 alueella. Vaihde oli onnettomuuden jälkeen kääntyneenä sivulle johtavaan asentoon. Tutkinnan tässä vaiheessa ei tiedetä mikä aiheutti vaihteen kääntymisen junan alla väärään asentoon, eikä näin ollen tiedetä, onko vaihteen kääntyminen syy vai seuraus.

Onnettomuustutkintakeskus on asettanut tutkintalautakunnan tutkimaan onnettomuutta. Tutkintalautakunnan puheenjohtajana toimii johtava tutkija Esko Värttiö ja jäseninä JAKKn aluepäällikkö Timo Kivelä, psykologian tohtori Mika Hatakka ja tutkija Reijo Sarantila. Asiantuntijaksi lautakuntaan on nimitetty turvallisuusasiantuntija Matti Katajala Safety Advisor Oystä.

Tutkinnan tämänhetkinen tilanne

Tällä hetkellä on suoritettu onnettomuuspaikkatutkinta sekä tutkittu onnettomuuspaikalta sivuun siirretyt vaunut sekä silmämääräisesti vaihde, jossa suistuminen tapahtui. Onnettomuusvaihde on siirretty tarkemmin tutkittavaksi. Lisäksi tällä hetkellä on tarkemmassa tutkinnassa turvalaitteiden toiminta sekä kyseisen vaihteen ohjaukseen liittyvät laitteet.

Tutkintalautakunta tutkii myös liikenteenohjauksen toiminnan onnettomuuden aiheuttamassa poikkeustilanteessa, raivaustyöt sekä onnettomuuden jälkeiset kunnostustyöt.

Tutkintatyö jatkuu tästä eteenpäin normaalina päivätyönä. Lisäksi kesälomat tekevät tutkintatyöhön katkoksen.

Lisätietoja:
Esko Värttiö
lautakunnan puheenjohtaja
040 547 5484
esko.varttio@om.fi

 
Julkaistu 3.7.2009