S1/2011R Teematutkinta tasoristeysonnettomuuksista

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1885) 5 §:n nojalla käynnistää teematutkinnan tasoristeysonnettomuuksista.

Teematutkinta on jatkoa vuonna 2007 valmistuneelle turvallisuusselvitykselle S1/2005R ja tutkittavan aineiston tulee ulottua vuoden 2010 loppuun. Tutkintalautakunnan tulee jatkaa turvallisuusselvityksessä aloitettua Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) tutkinta-aineiston sekä rautatietoimijoiden aineiston pohjalta tehtyä tilastollista tutkintaa. Lautakunnan tulee myös käydä läpi kaikki Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimat tasoristeysonnettomuudet vuosilta 2005–2010. Lisäksi lautakunnan tulee käydä läpi asiasta tehtyjä tutkimuksia ja rautatietoimijoiden tasoristeysstrategiat sekä arvioida Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintalautakuntien aikaisemmin antamat suositukset.

Tutkintalautakunnan puheenjohtajaksi määrätään Onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Esko Värttiö ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen erikoistutkija Reijo Mynttinen sekä Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, erikoistutkija, psykologian tohtori Sirkku Laapotti ja tutkija Veli-Jussi Kangasmaa.

Lautakunnalla on oikeus käyttää apunaan asiantuntijoita.

 
Julkaistu 12.1.2011