R2019-S1 Teematutkinta rautatieliikenteen vaihtotyöonnettomuuksista ja vaaratilanteista

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää 1.9.2019 turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla teematutkinnan rautatieliikenteen vaihtotyöonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Tutkintaan otetaan kuuden (6) kuukauden, 1.9.2019–29.2.2020, aikana tapahtuneita onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Tutkinnan aikana kerätään tiedot ja kirjoitetaan suppea raportti erillisen ohjeen mukaan noin 20 tapauksesta, joissa on kysymyksessä:

  •  törmäys
  •  suistuminen
  •  Seis-opasteen ohitus
  •  virheellinen kulkutie
  •  vaihteen aukiajo
  •  vaunujen karkaaminen
  •  muu vaihtotöissä tapahtunut onnettomuus tai vaaratilanne.

Jos teematutkinnan aikana tapahtuu vaihtotöissä vakava onnettomuus, tutkitaan se omana tutkintanaan, josta tehdään erikseen tutkintapäätös ja laaditaan tutkintaselostus. Myös siinä saadut tiedot otetaan mukaan teematutkintaan.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Lasse Laatta ja jäseniksi filosofian maisteri Jari Auvinen, veturinkuljettamisen asiantuntija Ilkka Noranta, psykologian maisteri Martti Peräaho ja liikenteenohjauksen asiantuntija Ralf Sandberg. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

Yksittäisiä tapauksia tutkivat ja tietoja keräävät turvallisuustutkintalain (525/2011) 24 §:n nojalla lisäksi seuraavat eri puolella Suomea toimivat erityisasiantuntijat: psykologian tohtori Mika Hatakka, kohde-esimies Reijo Huovinen, diplomi-insinööri Eero Jaakola, insinööri (YAMK) Jussi Kangasmaa, insinööri (AMK) Timo Kivelä, veturinkuljettamisen asiantuntija Timo Koli, psykologian tohtori Sirkku Laapotti, ensihoitaja Timo Nyholm, ylikonstaapeli (eläk.) Petri Pelkonen, tutkija Harri Pöysti, ylikomisario (eläk.) Erkki Rajamäki, varatoimitusjohtaja Ari Viemerö, rautatieliikenteen asiantuntija Sakari K Salo ja valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen.

Tutkintaryhmän johtaja koordinoi tutkintaa ja tietojen keruuta.

 
Julkaistu 2.10.2019