R2018-02 Tasoristeysonnettomuus Palojärven tasoristeyksessä Kemijärvellä 12.12.2018

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Kemijärvellä Palojärven tasoristeyksessä 12.12.2018 tapahtuneesta tasoristeysonnettomuudesta.

Kemistä Kemijärvelle matkalla ollut tavarajuna törmäsi varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä kuorma-autoon. Veturi ja ensimmäisen vaunun ensimmäinen teli suistuivat kiskoilta. Kuorma-auton kuljettaja menehtyi ja toinen veturinkuljettajista loukkaantui onnettomuudessa. Kuorma-auto vaurioitui törmäyksessä pahoin. Myös veturiin tuli merkittäviä vahinkoja ja rataa vaurioitui.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään insinööri (YAMK) Jussi Kangasmaa ja jäseniksi erikoistutkija Lasse Laatta, psykologian maisteri Martti Peräaho ja kohde-esimies Reijo Huovinen. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

 
Julkaistu 14.12.2018