R2018-01 Säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla 7.4.2018 tapahtuneesta säiliövaunujen törmäyksestä raidepuskimeen sekä siitä seuranneesta suistumisesta ja kemikaalivuodosta.

Kinnin liikennepaikalla tilapäisessä säilytyksessä olleet 50 säiliövaunua pääsivät liikkeelle ja törmäsivät raidepuskimeen. Törmäyksen seurauksena raidepuskin tuhoutui ja kaksi vaunua suistui kiskoilta. Toisen vaunun säiliö rikkoutui törmäyksessä, jolloin noin 35 000 litraa MTBE-kemikaalia pääsi vuotamaan maastoon.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Lasse Laatta ja jäseniksi veturinkuljettaja (eläk.) Ilkka Noranta, turvallisuuspäällikkö (eläk.) Ari Viemerö, teoll. palopäällikkö (eläk.) Jari Alanen, palotarkastaja Eero Nyman ja tarkastuspäällikkö, OTK, varatuomari Jari Kotimäki. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

 
Julkaistu 10.4.2018