R2018-01 Säiliövaunujen suistuminen Mäntyharjulla 7.4.2018 - Tutkintaryhmän täydentäminen

Onnettomuustutkintakeskus päätti 10.4.2018 käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Mäntyharjulla Kinnin liikennepaikalla 7.4.2018 tapahtuneesta säiliövaunujen törmäyksestä raidepuskimeen sekä siitä seuranneesta suistumisesta ja kemikaalivuodosta.

Tällä päätöksellä tutkintaryhmään nimetään lisäksi psykologian tohtori Mika Hatakka.

 
Julkaistu 18.6.2018