R2015-S1 Teematutkinta vuoden 2015 junaliikenteen kulkutien turvaamisvirheistä

07.01.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla teematutkinnan vuoden 2015 junaliikenteen kulkutien turvaamisvirheistä.

Vuoden aikana kerätään tiedot ja kirjoitetaan suppea raportti erillisten ohjeiden mukaisesti noin 20 tapauksesta, joissa on kysymyksessä:

1) Väärä kulkutie, raiteella este

  • matkustajajuna
  • tavarajuna.

2) Väärä kulkutie, raiteella ei estettä

  • matkustajajuna raiteelle, jossa ei ole matkustajalaituria
  • matkustajajuna väärälle raiteelle siten, että se joudutaan peräyttämään ennen kuin se pääsee jatkamaan matkaa
  • tavarajuna väärälle raiteelle siten, että se joudutaan peräyttämään ennen kuin se pääsee jatkamaan matkaa
  • matkustajajuna väärälle raiteelle siten, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muulle liikenteelle
  • tavarajuna väärälle raiteelle siten, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muulle liikenteelle.

Myös muista vuoden 2015 aikana junaliikenteessä tapahtuneista kulkutien turvaamisvirheistä kerätään tietoa erillisen ohjeen mukaan. Onnettomuuteen johtaneet kulkutien turvaamisvirheet tutkitaan erillisinä tutkintoina, joista tehdään erikseen tutkintapäätös ja laaditaan tutkintaselostus.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään tutkija Timo Naskali ja jäseniksi erikoistutkija Reijo Mynttinen sekä Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat psykologian tohtori Sirkku Laapotti, liikenneopettaja, logistiikkainsinööri Veli-Jussi Kangasmaa, liikenteenohjaaja (eläk.) Ralf Sandberg ja veturinkuljettaja (eläk.) Ilkka Noranta. Erityisasiantuntijaksi liikenteenohjausjärjestelmien tutkintaan nimetään turvallisuusasiantuntija Matti Katajala. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

Yksittäisiä tapauksia tutkivaan ja tietoja keräävään ryhmään kuuluu lisäksi seuraavat eri puolella Suomea toimivat Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat: ylikonstaapeli (eläk.) Veikko Alaviuhkola, koulutuspäällikkö Timo Kivelä, psykologian tohtori Mika Hatakka, yhteyspäällikkö Matti Joki, komisario (eläk.) Hannu Räisänen, ylikonstaapeli Antti Ikonen, vanhempi konstaapeli Martti Väänänen, ylikomisario (eläk.) Raimo Harjunen, ylikonstaapeli Petri Pelkonen, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen ja museonhoitaja Jari Auvinen. OTKES hälyttää yksittäisten tapausten tutkintaan kaksi asiantuntijaa. Tutkintaryhmän johtaja johtaa tutkintaa ja tietojen keruuta.

 
Julkaistu 7.1.2015