R2015-01 Tasoristeysonnettomuus Kokemäellä 6.2.2015

10.2.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Kokemäellä 6.2.2015 tapahtuneesta tasoristeysonnettomuudesta.

Kokemäen asemalta Poriin päin lähtenyt matkustajajuna törmäsi pian asemalta lähdön jälkeen Isotalon varoituslaitteettomassa tasoristeyksessä raskaaseen maansiirtoajoneuvoon (dumpperiin). Veturinkuljettaja ja dumpperin kuljettaja loukkaantuivat onnettomuudessa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Reijo Mynttinen ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat psykologian tohtori Mika Hatakka ja psykologian maisteri Martti Peräaho. Tutkinnanjohtaja on raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

 
Julkaistu 10.2.2015