R2012-S1 Teematutkinta vuosien 2012 ja 2013 tasoristeysonnettomuuksista

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on päättänyt turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla käynnistää teematutkinnan vuosien 2012 ja 2013 tasoristeysonnettomuuksista.

Kaikista vuosien 2012 ja 2013 aikana vähintään nelipyöräisille ajoneuvoille tapahtuvista tasoristeysonnettomuuksista kerätään tiedot erillisen ohjeen mukaisesti tehtävää varten laadittuun lomakkeeseen. Yksittäiset kuolemaan johtaneet tasoristeysonnettomuudet tutkitaan suppeina tutkintoina, joista tehdään erikseen tutkintapäätös ja laaditaan tutkintaselostus.

Tutkintaryhmän johtajaksi määrätään erikoistutkija Reijo Mynttinen ja jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, erikoistutkija, psykologian tohtori Sirkku Laapotti ja tutkija Veli-Jussi Kangasmaa.

Paikkatutkintaa tekevä ja tietoja keräävä ryhmä koostuu seuraavista eri puolella Suomea toimivista Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijoista: ylikonstaapeli Veikko Alaviuhkola, koulutuspäällikkö Timo Kivelä, tutkija Veli-Jussi Kangasmaa, tutkija Hannu Räisänen, vanhempi konstaapeli (eläkkeellä) Harri Kivikoski, ylikonstaapeli Esko Autio, vanhempi konstaapeli Martti Väänänen, ylikonstaapeli Ari Murtola, ylikomisario (eläkkeellä) Raimo Harjunen, vanhempi rikoskonstaapeli Hannu Räsänen, ylikonstaapeli Antti Ikonen, ylikonstaapeli Petri Pelkonen, valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, ylikonstaapeli Antti Koskela, psykologian tohtori Mika Hatakka, ylikonstaapeli Teemu Äikäs, tutkija Jari Auvinen, tutkija Reijo Sarantila, ylikonstaapeli Tuomo Markoff ja vanhempi konstaapeli Harry Rantahakala. OTKES hälyttää pääsääntöisesti yhden tutkijan onnettomuuspaikalle. Tutkintaryhmän johtaja koordinoi paikkatutkintaa ja tietojen keruuta.

Lisätietoja:

Reijo Mynttinen
p. (09) 1606 7746 / 040 547 5473

 
Julkaistu 30.1.2012