R2012-02 Vaihde-elementtien kuljetusvaunujen suistumiset Riihimäen ratapihalla 22.5.2012 ja Kouvolan ratapihalla 28.6.2012

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on päättänyt alustavan tutkinnan perusteella käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Riihimäen ratapihalla 22.5.2012 tapahtuneesta tavarajunan suistumisesta.

Riihimäen tavararatapihalta lähteneen tavarajunan kaksi vaunua suistui vaihteessa. Toinen suistuneista vaunuista kaatui läntiselle pääraiteelle. Suistuminen aiheutti merkittävää haittaa pääradan liikenteelle.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Timo Naskali ja jäseneksi tutkija Reijo Sarantila. Tutkinnan johtajana toimii raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Reijo Mynttinen.

Lisätietoja Reijo Mynttinen p. 040 547 5473

29.6.2012

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on päättänyt alustavan tutkinnan perusteella käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Kouvolan ratapihalla 28.6.2012 tapahtuneesta tavarajunan suistumisesta.

Kouvolan tavararatapihalle saapuneen tavarajunan viimeinen vaunu suistui vaihteessa. Suistunut vaunu oli vaihde-elementtien kuljetuttamiseen tarkoitettu vaunu ja samanlainen kuin 22.5.2012 Riihimäellä suistunut vaunu. Kouvolassa tapahtunut suistuminen tutkitaan yhdessä Riihimäellä 22.5.2012 tapahtuneen onnettomuuden tutkinnan (R2012-02) kanssa.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Timo Naskali ja jäseneksi tutkija Reijo Sarantila. Tutkinnan johtajana toimii raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Reijo Mynttinen.

 
Julkaistu 29.5.2012