R2012-01 Tavarajunan kahden vaunun suistuminen Kouvolan ratapihalla 14.1.2012

Onnettomuustutkintakeskus (OTKES) on päättänyt alustavan tutkinnan perusteella käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan Kouvolan ratapihalla 14.1.2012 tapahtuneesta tavarajunan suistumisesta.

Tavararatapihalta lähteneen tavarajunan kaksi vaunua suistui ensimmäisessä vaihteessa. Toinen suistuneista vaunuista kaatui päin valomastoa, joka kaatui sähkörataportaalin päälle aiheuttaen sähkörataportaalin ja ajolankojen vaurioitumisen. Liikennöinti keskeytyi ratajohtovaurioiden vuoksi seitsemällä raiteella.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen ja jäseneksi erikoistutkija Reijo Mynttinen. Tutkinnan johtajana toimii raideliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Esko Värttiö.

 
Julkaistu 1.2.2012