MS ANNE SIBUM, karilleajo Orrengrundin luona 2.4.2008

Kyproksen lipun alla purjehtiva saksalaisen varustamon konttialus ANNE SIBUM sai pohjakosketuksen muutaman minuutin luotsin jättämisen jälkeen Tainion majakan läheisyydessä (paikassa 60º 14,44’ N; 026º 24,50’ E) keväällä 2008. Alus jatkoi matkaansa ilmoittamatta tapahtumasta Suomen viranomaisille. Sen saavuttua Saksaan Kieliin, sukeltajat tarkastivat aluksen vauriot. Saksan merenkulkuviranomaiset antoivat alukselle luvan jatkaa matkaansa Kielin kanavan läpi Bremerhafeniin, jossa aluksen lasti purettiin. Lastin purkamisen jälkeen alus telakoitiin. Aluksen pohjan, potkurin ja peräsimen vaurioiden korjaaminen kesti lähes kaksi kuukautta.

Suomessa Onnettomuustutkintakeskus sai kuulla tietoja mahdollisesta tapahtuneesta onnettomuudesta heinäkuun alussa ja aluksella vierailtiin 8.7.2008 sen oltua Kotkassa. Tuolloin varmistui, että pohjakosketus oli tapahtunut 02.04.2008 klo 14:57 (11:57 UTC).

Onnettomuustutkintakeskus on pyytänyt tapahtumasta ja sen mahdollisesta tutkinnasta tietoja lippuvaltiolta. Kyproksen viranomaiset eivät olleet käynnistäneet tutkintaa, koska heidän saamiensa tietojen mukaan seuraukset eivät olleet vakavia.

Saksan merionnettomuustutkintaviranomainen BSU on syyskesän aikana avustanut Onnettomuustutkintakeskusta hankkimaan tietoja ANNE SIBUMin matkatietojen tallennusjärjestelmästä aluksen varustamolta ja toimittanut tietoja Suomeen.

Onnettomuustutkintakeskus on päättänyt 14.10.2008 käynnistää onnettomuudesta tutkinnan. Tutkijoiksi määrättiin Onnettomuustutkintakeskuksen erikoistutkija, merikapteeni Risto Repo ja Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat Juha Sjölund sekä Jukka Häkämies.

Lisätietoja tutkinnasta antaa tutkinnan puheenjohtaja Risto Repo,
puhelin 040 5028714.

 
Julkaistu 16.10.2008