M2018-04 Luotsiveneen ja ohjusveneen yhteentörmäyksen vaaratilanne Emäsalon edustalla 1.12.2018

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan luotsiveneen ja ohjusveneen lähitilanteesta Emäsalon edustalla 1.12.2018.

Alukset olivat risteävillä kulkusuunnilla päätyen yhteentörmäyksen läheltä piti -tilanteeseen. Yhteentörmäys vältettiin ja tapahtumasta ei aiheutunut henkilö-, ympäristö- tai materiaalivahinkoja.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Ilkka Kervinen ja jäseniksi valtiotieteiden maisteri Kari Ylönen, meriupseeri evp Jani Holmberg ja Insinööri (AMK) Hannu Martikainen. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Risto Haimila.

 
Julkaistu 13.12.2018