M2017-A2 MV Lady Christina (NL), miehistön jäsenen menehtyminen Raumalla 15.11.2017

Onnettomuustutkintakeskus päättää nimetä EU direktiivin 2009/18/EY 7 artiklan ja turvallisuustutkintalain (525/2011) 12 §:n mukaisesti valtuutetun edustajansa avustamaan Alankomaiden turvallisuustutkintaviranomaisen (DSB) aloittamaa turvallisuustutkintaa koskien MV Lady Christinalla (NL) tapahtunutta miehistön jäsenen kuolemaan johtanutta onnettomuutta Raumalla 15.11.2017.

Valtuutetuksi edustajaksi nimetään erikoistutkija Ilkka Kervinen Onnettomuustutkintakeskuksesta.

 
Julkaistu 12.12.2017