M2017-03 MT Tecoil Polariksen (rus) ympäristöonnettomuus Haminassa 25.11.2017

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan MT Tecoil Polariksen aiheuttamasta ympäristövahingosta Haminan öljysatamassa 25.11.2017.

MT Tecoil Polaris kallistui purkauksen alettua, jolloin sen lastitankista pääsi öljyä mereen.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään erikoistutkija Ilkka Kervinen ja jäseniksi tekniikan lisensiaatti Olavi Huuska sekä laivanrakennusinsinööri Niklas Rönnberg. Tutkinnanjohtaja on johtava tutkija Risto Haimila.

 
Julkaistu 13.12.2017