M2016-S1 ja M2017-01 Tutkintaryhmän kokoonpanon muuttaminen

24.2.2017

Onnettomuustutkintakeskus on 14.1.2016 päättänyt käynnistää turvallisuustutkintalain (525/20111) 2 §:n nojalla teematutkinnan alusten sähkönjakeluhäiriöistä. Onnettomuustutkintakeskuksen päätöksellä 16.1.2017 on käynnistetty tutkinta myös M/S VIGGENin sähkönjakeluhäiriöstä ja se on päätetty liittää edellä mainittuun teematutkintaan M2016-S1.

Tutkintaryhmän johtajaksi on molemmissa tutkinnoissa nimitetty vesiliikenneonnettomuuksien erikoistutkija Sirpa Kannos. Kannos on irtisanoutunut erikoistutkijan virasta eikä ole enää käytettävissä tutkintaryhmän johtajana.

Sirpa Kannos vapautetaan tutkintojen M2016-S1 ja M2017-01 tutkintaryhmän johtajan tehtävistä. Mainittujen tutkintojen tutkintaryhmän johtajaksi nimitetään 24.2.2017 alkaen opistoupseeri (koneala) Jari Alanen, joka on aiemmin toiminut molempien tutkintaryhmien jäsenenä.

 
Julkaistu 1.3.2017