M2015-02 Yhteysalus Eivorin keulaviisirin avoinna olo aluksen ollessa kulussa Turun saaristossa 20.5.2015

11.6.2015

Onnettomuustutkintakeskus päättää käynnistää turvallisuustutkintalain (525/2011) 2 §:n nojalla tutkinnan yhteysalus Eivorin keulavisiirin avoinna olon aiheuttamasta vaaratilanteesta aluksen ollessa kulussa Saaristomerellä 20.5.2015.

Tutkintaryhmän johtajaksi nimetään Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntija merikapteeni, diplomi-insinööri Tapani Salmenhaara sekä jäseniksi Onnettomuustutkintakeskuksen asiantuntijat psykologian maisteri, diplomi-insinööri Anna Aspelund ja merikapteeni Tero Haapalinna. Tutkinnanjohtaja on vesiliikenneonnettomuuksien johtava tutkija Risto Haimila.

Lisätietoja antaa johtava tutkija Risto Haimila p. 02951 50730

 
Julkaistu 12.6.2015